MODELİSTLİK

KALIP ELDE ETME METODLARI

SERVET (ÇAĞLI) GÖKTEGEZEN

M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığı'nın 26.7.1994 tarih 2841 sayılı yazısı ile Kız Meslek Lisesi ve Pratik Kız Sanat Okulu öğretmen ve öğrencilerine tavsiye edilmiştir.